KHAI MẠC TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH
29/10/2021 08:54
Thực hiện Kế hoạch hiệu chỉnh và triển khai chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, ngày 28/10/2021, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Tập huấn phát triển các chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO.
KHAI MẠC TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

CDIO là một giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội trên cơ sở xác định chuẩn đầu ra, từ đó thiết kế chương trình và kế hoạch đào tạo. Quy trình này được xây dựng một cách khoa học, hợp lý, logic, có thể áp dụng cho nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau.

     Tham gia Hội nghị có TS.Thái Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường, TS. Phạm Hữu Truyền – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS. Cao Danh Chính – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng, TS. Thái Hữu Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí là Trưởng, Phó các Khoa,Trưởng Phòng Đào tạo, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Trưởng bộ môn và các giảng viên tham gia xây dựng chương trình đào tạo của Nhà trường. 

      Phát biểu khai mạc, TS. Phạm Hữu Truyền đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Hội nghị và xác định phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường trong xu thế hội nhập quốc tế và khu vực.

     Buổi tập huấn diễn ra theo hình thức trực tuyến do TS. Nguyễn Tiến Dũng – Chuyên gia tư vấn phát triển các chương trình đào tạo về CDIO, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh thuyết trình với các nội dung nguyên lý CDIO để thiết kế giảng dạy và đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra; phương pháp biên soạn đề cương môn học tổng quát, đề cương môn học chi tiết theo CDIO (mục tiêu môn học liên kết với các chuẩn đầu ra liên quan của chương trình đào tạochuẩn đầu ra môn học, mức độ giảng dạy; thiết kế dạy và học, và kiểm tra đánh giá tương ứng với chuẩn đầu ra môn học ).

    Sau buổi tập huấn, các giảng viên sẽ được nâng cao khả năng cập nhật chương trình đào tạo theo hướng CDIO, giúp người học đạt được mục tiêu kép: Có kiến thức kỹ thuật chuyên môn sâu và nền tảng kiến thức, kỹ thuật đồng thời có khả năng dẫn đầu trong việc xây dựng và vận hành các sản phẩm, quy trình, hệ thống đạt hiệu quả trong môi trường ngày càng phức tạp về công nghệ và đòi hỏi tính bền vững; tiến tới cập nhật đồng bộ các chương trình đào tạo dựa theo CDIO theo chu trình cho từng giai đoạn phát triển của nhà trường, nhằm đào tạo sinh viên có khả năng: Nắm vững kiến thức chuyên sâu hơn về quy tắc cơ bản của kỹ thuật, dẫn đầu trong kiến tạo và vận hành sản phẩm, quy trình hệ thống mới, điều quan trọng là hiểu được tầm quan trọng và tác động chiến lược của nghiên cứu và phát triển kỹ thuật đối với xã hội. 

Trung tâm Thông tin - Thư viện - Nguồn: Vuted.edu.vn