LỊCH THI LẠI HK2 (2021-2022) GIÁO DỤC THỂ CHẤT
07/06/2022 11:21
LỊCH THI LẠI HK2 (2021-2022) GIÁO DỤC THỂ CHẤT
LỊCH THI LẠI HK2 (2021-2022) HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
 

THÔNG BÁO:

1. KHOA GD ĐẠI CƯƠNG SẼ TỔ CHỨC THI LẦN 2 CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT  của học kì 2, năm học 2021 - 2022.

Thời gian: bắt đầu từ 7g30' buổi sáng thứ 4 (NGÀY 08/06/2022).

Địa điểm: Sân trước Hội trường lớn.

2. SV THAM GIA THI VÀ NẠP TIỀN THI LẠI TẠI BUỔI THI CHO CÁN BỘ COI THI. 

                                 (SV KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÍ TRƯỚC)

 

 

                                                                                                                          Nghệ An, ngày 06/06/2022.