GIỚI THIỆU VỀ KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

        Khoa Giáo dục Đại cương (GDĐC) là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của trường, tiền thân là Khoa GDĐC Trường CĐSP kỹ thuật Vinh. Từ tháng 6 năm 2006, Khoa đổi tên thành Giáo dục Đại cương – Ngoại ngữ với 34 cán bộ giảng viên, gồm 03 bộ môn trực thuộc gồm: Bộ môn Tự nhiên; Bộ môn Giáo dục Thể chất – Quốc phòng An ninh (GDTC-QPAN) và Bộ môn Ngoại ngữ. Tháng 5 năm 2013, Bộ môn Ngoại ngữ được tách ra, thành lập Khoa Ngoại ngữ trực thuộc Ban giám hiệu; tháng 7 năm 2014, Bộ môn GDTC-QPAN được tách ra, thành lập Bộ môn GDTC-QPAN trực thuộc Ban giám hiệu, Khoa đổi lại tên thành Khoa GDĐC với 13 giảng viên, gồm 02 tổ bộ môn trực thuộc gồm: Bộ môn Toán và Bộ môn Lý – Hóa. Thực hiện chủ trương tinh giản bộ máy của Nhà trường, tháng 3 năm 2019, Bộ môn GDTC-QPAN được sáp nhập lại Khoa. Từ đó đến nay, cơ cấu tổ chức của Khoa gồm 15 giảng viên, trong đó có 01 trưởng khoa; 01 phó khoa; 01 giáo vụ khoa. Khoa có 02 bộ môn trực thuộc gồm: Bộ môn Khoa học cơ bản (KHCB) và Bộ môn GDTC-QPAN. Bộ môn KHCB gồm 08 giảng viên, trong đó có 02 tiến sĩ, 06 thạc sĩ; Bộ môn GDTC-QPAN gồm 07 giảng viên, trong đó có 06 thạc sĩ, 01 cử nhân (đang học thạc sĩ).

       Bộ môn KHCB phụ trách các môn học cho tất cả các hệ đào tạo trong Nhà trường gồm: Toán cao cấp 1; Toán cao cấp 2; Xác suất thống kê; Phương pháp tính; Hàm phức và phép biến đổi Laplace; Toán kinh tế; Mô hình toán kinh tế; Quy hoạch tuyến tính; Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm  (cho các học viên cao học ngành Chế tạo máy); Kiểm nghiệm thống kê ứng dụng trong NCKHGD (cho các học viên cao học các ngành sư phạm kỹ thuật); Tối ưu hóa hệ thống điện (cho các học viên cao học ngày kỹ thuật điện); Vật lý ĐC (cho sinh viên ngành Điện – Điện tử) và Vật lý ĐC (cho sinh viên ngành cơ khí); Vật lý chuyên ngành Điện; Vật lý ứng dụng (cho hệ VHVL); Hóa học ĐC.

Bộ môn GDTC-QPAN phụ trách các môn học cho tất cả các hệ đào tạo trong Nhà trường gồm: Giáo dục QP-AN 1 (Đường lối quân sự của Đảng); Giáo dục QP-AN 2 (Công tác quốc phòng, an ninh); Giáo dục QP-AN 3 (Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK - CKC); Giáo dục thể chất 1 (thể dục + điền kinh); Giáo dục thể chất 2 (bóng chuyền). Và các môn học của hệ cao đẳng: Giáo dục Thể chất; Giáo dục Quốc phòng an ninh.

       Trong quá trình phát triển của nhà trường, toàn thể cán bộ giảng viên trong khoa không ngừng phấn đấu về mọi mặt, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ để đáp ứng được yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực. Hầu hết các giảng viên trong khoa đều có năng lực chuyên môn tốt, được đào tạo tại các trường đại học sư phạm có uy tín, có khả năng và điều kiện để học tập nâng cao trình độ. Cho đến nay, đội ngũ giảng viên của Khoa đã thực sự trưởng thành về cả số lượng và chất lượng, có nhiều giảng viên trẻ đã có bước đầu thành công trong công tác giảng dạy cũng như công tác nghiên cứu khoa học.

         Thành tích: Tập thể Khoa luôn được công nhận là tập thể tiên tiến, nhiều năm được bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội tặng Bằng khen. Chi bộ khoa nhiều năm liền được công nhận chi bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn bộ phận khoa được công nhận đơn vị xuất sắc.

        Chiến lược phát triển của khoa: Xây dựng tập thể khoa đoàn kết nhất trí, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đào tạo, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ đến năm 2025 phấn đấu có 100% giảng viên có trình độ trên đại học, trong đó có 20-25% giảng viên có trình độ Tiến sĩ.