Tên đơn vị: Khoa Giáo dục Đại cương
Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà 11 tầng, Trường ĐHSPKT Vinh, 117 Nguyễn Viết Xuân - Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 02383567281
Số máy Fax:
Website: http://www.fge.vuted.edu.vn
Email: khoadckt3@gmail.com
Ban quản trị: Khoa GDĐC