THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI LẠI HK 1 (2019-2020)
24/04/2020 09:19
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI LẠI HK 1 (2019-2020)

                            LỊCH THI LẠI HK 1 (2019-2020) CỦA KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG


1. CÁC HỌC PHẦN KHOA HỌC CƠ BẢN (TOÁN, XSTK, VẬT LÍ):  THI VÀO BUỔI CHIỀU CHỦ NHẬT (NGÀY 10/05/2020)

 

2. CÁC HỌC PHẦN THỂ DỤC VÀ QUÂN SỰ (SV ĐĂNG KÍ VÀ NẠP TIỀN TẠI BUỔI THI): THI VÀO 8H BUỔI SÁNG CHỦ NHẬT (NGÀY 10/05/2020)


3. CA THI, PHÒNG THI CỤ THỂ KHOA SẼ THÔNG BÁO VÀO 08/05/2020.

Nguồn: Khoa GDĐC