THÔNG BÁO V/v dạy và học theo phương thức đào tạo từ xa đối với các học phần lý thuyết, đồ án, đồ án tốt nghiệp
03/04/2020 09:58
Trước diễn biến phực tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường không thể tổ chức cho sinh viên học tập trung. Để triển khai kịp thời kế hoạch đào tạo, đảm bảo cho sinh viên hoàn thành đúng tiến độ đào tạo khóa học. Nhà trường sẽ triển khai hình thức dạy học online trên phần mềm Zoom.
THÔNG BÁO V/v dạy và học theo phương thức đào tạo từ xa  đối với các học phần lý thuyết, đồ án, đồ án tốt nghiệp

Trước diễn biến phực tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường không thể tổ chức cho sinh viên học tập trung. Để triển khai kịp thời kế hoạch đào tạo, đảm bảo cho sinh viên hoàn thành đúng tiến độ đào tạo khóa học. Nhà trường sẽ triển khai hình thức dạy học online trên phần mềm Zoom.

Nguồn: Trường ĐHSPKT Vinh