THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R
07/09/2021 03:25
Xin thông tin tới Quý thầy cô và Các Anh chị em về HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R, được tổ chức online do tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, từ ngày 20/8-22/8/2021 và 27/8-29/8/2021 (đã diễn ra).
THÔNG TIN VỀ HỘI THẢO THỐNG KÊ TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI VỚI PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ R
Trong chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030, trong đó Viện NCCCT (VIASM) với vai trò là đơn vị thường trực điều phối thực hiện Chương trình. Viện VIASM sẽ tham gia điều phối rất nhiều hoạt động về phổ biến Toán học, đặc biệt là hoạt động ứng dụng Toán học trong các lĩnh vực khác như: khoa học xã hội, thống kê ứng dụng, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. 
Cộng đồng IVFS rất mong có thêm các hoạt động liên quan như trên từ VIASM.
Slide báo cáo: https://drive.google.com/drive/folders/1F4MHD4N4UI38UaOvua3hZeGv3--bl2Lf
Video hướng dẫn sử dụng phần mềm R: https://www.youtube.com/playlist?list=PLyVdpbxXbfF2auXNMD9XTBX4RfYuasG7O
Tài liệu về R: